skuteczne szkolenia wystąpień publicznych

Trzy razy tak

Bardzo specyficzną odmianą powyższego wzoru jest struktura którą nazywam 2+1. Polega ona na tym, że mówisz dwie rzeczy oczywiste dla publiczności, po czym dodajesz jedną, z którą normalnie mogliby się nie zgadzać. Jeśli dostajemy dużą ilość informacji, to mózg często nie analizuje wszystkiego, co do niego dociera, a tylko stara się rozpoznać, czy pierwsza informacja jest prawdziwa.

Jeśli tak jest, to często z automatu całą resztę również uznaje za prawdziwą. Możemy więc powiedzieć, że gdy używasz tej techniki, umysł słuchacza może przywyknąć do tego, że mówisz prawdę i często będą niejako z rozbiegu akceptować to, co powiesz dalej.

Pomyśl o sytuacji Pawła z Tarsu, zwanego Świętym Pawłem który w ok. 50 w. n. e. przybył do Aten, by krzewić chrześcijaństwo. Mógłby powiedzieć coś jak „Przyszedłem wam powiedzieć o prawdziwym Bogu, który jest czymś zupełnie innym niż fałszywe bóstwa które tu czcicie.” Jaką reakcję mogło to by wywołać? W skrócie „NIE – jesteś jakimś szaleńcem!”.

Zamiast tego powiedział jednak „Mężowie Ateńczycy, widzę, że pod każdym względem jesteście wielce pobożni. Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości, natrafiłem także na ołtarz, na którym napisano: „Nieznanemu Bogu”. Co zatem czcicie nie znając, to ja wam zwiastuję” (Dz 17,22-23).

Mowa w której Paweł użył tej techniki, przemówienie do Ateńczyków na Areopagu, jest uważana za jedno z najpiękniejszych przemówień Pawła z Tarsu i nawrócił on tym wystąpieniem dwie osoby. Myślę że już dostrzegasz konstrukcję, o której tu mówiłem. Jak ona mogła działać na umysł słuchaczy? Może tak:

– „Mężowie Ateńczycy, widzę, że pod każdym względem jesteście wielce pobożni.”
– „TAK, no pewnie że jesteśmy”.
– „Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości, natrafiłem także na ołtarz, na którym napisano: „Nieznanemu Bogu”.”
– „TAK, mamy tu świętości i ołtarz Nieznanego Boga”.
– „Co zatem czcicie nie znając, to ja wam zwiastuję.”
– „No, ciekawe..”

Myślę że widzisz różnicę w porównaniu z hipotetyczną sytuacją, gdy od razu przeszedłby do prezentacji swoich (kontrowersyjnych w tamtym świecie) poglądów. Ogólną zasadą jest, że kiedy mówisz do osób o odmiennych poglądach, to zaczynasz od rzeczy, co do których się zgadzacie.

Ćwiczenie 18. Określ jakie przekonanie chcesz zaszczepić. Weź dwa powiązane z nim poglądy, z którymi publiczność się zgadza. No bo oczywiście wykonałeś ćwiczenie 6 i wiesz jakie to mogą być poglądy, tak? Połącz te trzy przekonania dając na początku te dwa, co do których się zgadzacie i na końcu umieszczając to które chcesz im przekazać.

X
X

wystąpienia publiczne szkolenie