skuteczne szkolenia wystąpień publicznych

RETORYKA I DIALEKTYKA

Retoryka to sztuka perswazyjnego przemawiania. W prowadzonych przeze mnie szkoleniach, retorykę poznajesz jako:

struktury lingwistyczne. Jeśli weźmiesz słynne przemówienia z przeszłości, przemówienia słynnych ludzi, które porywały tłumy, a w niektórych przypadkach zmieniły bieg historii, to zauważysz w tych przemówieniach pewne powtarzające się wzory. Co więcej, jeśli weźmiesz książkę z porywającym przemówieniem z dalekiej przeszłości i je przeczytasz, to zauważysz coś niesamowitego. To przemówienie poruszy Cię nawet dzisiaj.

Nie widzisz już człowieka, który je wygłasza (nie działa na ciebie jego mowa ciała ani głos), sytuacja w której treść przemówienia miała zadziałać już dawno jest nieaktualna (na przykład zrównanie praw Murzynów w USA i przemówienia M.L. Kinga), co więcej osoby, które były zaangażowane w tę sytuację, albo choćby ją pamiętają, już nie żyją. Pomimo tego, kiedy czytasz to dzisiaj – porusza Cię to. Jak to możliwe? To właśnie działają uniwersalne struktury językowe. Jeśli je poznasz i nauczysz się ich używać, sam możesz prezentować z bardzo dużą ‘siłą rażenia’.

Dialektyka to sztuka prowadzenia dyskusji. W prowadzonych przeze mnie szkoleniach, dialektykę poznajesz jako:

naukę odpowiadania na pytania publiczności. Drugim aspektem retoryki, który wdrażam na szkoleniach jest umiejętność przekonującego odpowiadania na pytania i prowadzenia dyskusji. Bardzo często po prezentacji (albo nawet w trakcie) jest czas na pytania. Dlatego też, pewną część warsztatów (czasem większość) poświęcamy na przygotowanie uczestników do tego, by jak najlepiej poradzić sobie z potencjalnymi ‘trudnymi pytaniami’. Mogą one być ‘trudne’ z powodów merytorycznych, mogą mieć charakter manipulacyjny, lub być zadane w agresywny sposób. Cokolwiek stanowi ‘trudność’, na szkoleniu wspólnie wypracowujemy najlepszą reakcję i uczysz się ją stosować. Dialektyka obejmuje również przygotowanie do kontaktów z dziennikarzami (wywiady, konferencje prasowe).

X
X

wystąpienia publiczne szkolenie