skuteczne szkolenia wystąpień publicznych

Prośba

Kolejny sposób by obudzić publiczność na samym początku, to poprosić ją o wykonanie jakiegoś zadania. Możesz na przykład zaproponować, by wyobrazili sobie coś związanego z tematem wystąpienia, a następnie by podzielili się swoimi wizjami, lub też by zapisali je na kartce, byś pod koniec wystąpienia mógł się do nich odnieść.

Lub też opisz im jakąś rzeczywistą lub fikcyjną sytuację która może być wprowadzeniem do tematu. Opisz ją w taki sposób, by słuchając ciebie jednocześnie  ją sobie wyobrazili.

Możesz też na samym początku poprosić o wypełnienie testu (do którego wyników potem się odniesiesz) lub dać im jakieś bardziej fizyczne zadanie do wykonania. Ja na przykład kiedyś opowiedziałem uczestnikom szkoleń o publikowanych co kilka lat wynikach badań na temat najczęściej występujących lęków.

Cyklicznie wydawana książka o tytule ‘The Book of List” zawiera zestawienia opisujące czego ludzie się boją. Po krótkim wprowadzeniu rozdawałem małe karteczki papieru i prosiłem ich, by napisali, na którym miejscu wśród najczęstszych lęków znajduje się według nich strach przed wystąpieniami publicznymi. Szybko zbierałem te kartki i potem w dalszej części spotkania odczytywałem typowania kursantów i podawałem rzeczywiste wyniki.

Jeszcze raz podkreślam, że zadanie które im dasz nie powinno być wzięte z kosmosu. Powinno być ściśle związane z tym o czym będziesz mówić. Powinno wzbudzać zainteresowanie i wprowadzać do tematu.

Ćwiczenie 13. Zastanów się jakie zadanie możesz dać publiczności na samym początku swojej następnej prezentacji. Pamiętaj, że powinno ono wprowadzać w temat i wzbudzać ciekawość.

X
X

wystąpienia publiczne szkolenie