skuteczne szkolenia wystąpień publicznych

Potęga powtórzeń

Kolejnym elementem który stale powtarza się w wielu skutecznych przemówieniach są powtórzenia. Najprostszym zastosowaniem tej metody jest wielokrotne powtarzanie podczas prezentacji kluczowego zwrotu, słowa lub zdania, które chcesz zaszczepić słuchaczom. Po prostu powtarzasz je wielokrotnie w swoim przemówieniu. Masz wtedy znacznie większe szanse, że te właśnie informacje ludzie zapamiętają.

Niezbyt przyjemny dla nas przykład skutecznego wykorzystania tej techniki to konferencja MAK prezentująca raport na temat katastrofy smoleńskiej. Rosjanie wielokrotnie powtarzali tam kluczowe słowo „międzyrządowa” na określenie ich komisji, która badała sprawę. Kilkakrotnie powtarzali także informację o pijanym polskim oficerze.

Do świadomości i prasy międzynarodowej przedostała się wizja rosyjskiej komisji jako obiektywnej bo „międzyrządowej”, a również potwierdzenie stereotypu o upijających się Polakach. Polska komisja niestety nie potrafiła przedstawić swoich danych nawet w połowie tak umiejętnie jak Rosjanie.

Ćwiczenie 19. Określ jaki kluczowy zwrot, słowo lub informację (zauważyłeś magiczną trójkę?) chcesz zaszczepić w słuchaczach. Powtórz ten właśnie element wielokrotnie w prezentacji.

Inną odmianą powtórzeń jest kilkukrotne zaczęcie zdania od tego samego zwrotu lub zakończenie kilku kolejnych zdań tym samym zwrotem. Ten wzór możemy zaobserwować na przykład w przemówieniu F. D. Roosevelta z 1941 r. gdy po ataku wojsk japońskich na Perl Harbour, zgłosił on Kongresowi wniosek o wypowiedzenie wojny Japonii.

„Ostatniej nocy siły japońskie zaatakowały Honk Kong.

Ostatniej nocy siły japońskie zaatakowały Guam.

Ostatniej nocy siły japońskie zaatakowały Filipiny.

Ostatniej nocy siły japońskie zaatakowały Wake.

A dziś rano siły japońskie zaatakowały Wyspy Midway.”

Następnego dnia w przemówieniu do narodu wygłoszonym przez radio użył drugiej wersji (powtórzenie na końcu zdania).

„W 1931 r. dziesięć lat temu, Japonia zaatakowała Manchukuo – bez ostrzeżenia.

W 1931 r. Włochy zaatakowały Etiopię – bez ostrzeżenia.

W 1938 r. Hitler zaatakował Austrię – bez ostrzeżenia.

W 1939 r. Hitler zaatakował Czechosłowację – bez ostrzeżenia.

Później w 39 r. Hitler zaatakował Polskę – bez ostrzeżenia.

W 1940 r. Hitler zaatakował Norwegię, Danię, Holandię, Belgię i Luxemburg – bez ostrzeżenia.

W 1940 r. Włochy zaatakowały Francję a później Grecję – bez ostrzeżenia.

A tego roku, w 1941, siły Osi zaatakowały Jugosławię i Grecję dominując Bałkany – bez ostrzeżenia.

A teraz Japonia zaatakowała Malezję, Tajlandię i Stany Zjednoczone – bez ostrzeżenia.”

Ćwiczenie 20. Zastanów się gdzie w swoim wystąpieniu możesz użyć kilkukrotnego powtórzenia jakiegoś zwrotu na początku lub na końcu zdania. Jeśli pasuje to do materiału, który będziesz prezentować, zrób to.

X
X

wystąpienia publiczne szkolenie