skuteczne szkolenia wystąpień publicznych

Podkreślaj ważne elementy

Technika którą chcę ci teraz przedstawić jest bardzo prosta. Polega na tym, że kiedy masz powiedzieć coś ważnego, jakiś fakt który ludzie mają zapamiętać, kluczowy komunikat lub zaskakujący wniosek po prostu dajesz ludziom znać że teraz jest ważny moment. Możesz to zrobić na wiele różnych sposobów, na przykład:

– „Gdybyście mieli zapamiętać tylko jedną rzecz z tego wystąpienia, to niech to będzie to – …”

– „A teraz najważniejszy punkt – …”

– „I uwaga, uwaga – teraz powiem coś ważnego…”

W tych momentach dobrze też jest zrobić pauzę. Wzmocni ona efekt. Czyli w powyższych przykładach w miejscach gdzie jest wielokropek zawieszamy na chwilę głos i nawiązujemy kontakt wzrokowy z publicznością. Zamiast mówić możesz wykorzystać mowę ciała.

Gdy chcesz narysować coś istotnego na flipcharcie, przysuń go bliżej publiczności. Jeśli chcesz powiedzieć ważną informację, sam zrób dwa kroki do przodu. Oczywiście nie możesz tej techniki użyć zbyt wiele razy w ciągu jednej prezentacji, bo by się „zużyła” – ludzie przestaliby a nią reagować.

Ćwiczenie 30. Przejrzyj swoje notatki i zaznacz w nich informacje, które chciałbyś podkreślić. Pamiętaj żeby nie było ich byt wiele. Przećwicz zastosowanie któregoś z opisanych wyżej sposobów.

X
X

wystąpienia publiczne szkolenie